...


1402-02-26

فعالیتهای انجمن 1399

...

گزارش سالانه انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرستانهای تهران از مهر 1399 تا 20 آبان 1400

 1. برگزاری وبینار استانی آموزش فیزیک با همکاری گروههای آموزشی استان و با سخنرانی استاد اسفندیارمعتمدی و شاهرخ لقایی
 2. برگزاری انتخابات انجمن بر اساس گوگل فرم
 3. برگزاری وبینار استانی جایگزین حافظه پروری چیست با همکاری آموزش و پرورش شهرستان بهارستان و سخنرانی شاهرخ لقایی
 4. همکاری با اتحادیه در جهت برگزاری کنفرانس آموزش فیزیک و ملاقات رئیس انجمن و رئیس اتحادیه با ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی جهت کسب حمایت
 5. ملاقات رئیس انجمن با رئیس دفتر تالیف برای حمایت از کنفرانس آموزش فیزیک
 6. دعوت از دکترامانی دبیر شورای عالی آموزش و پرورش جهت کنفرانس آموزش فیزک توسط رئیس انجمن شهرستانهای تهران
 7. تهیه کتاب 200 صفحه ای زندگی نامه اعضای فعال انجمن های علمی معلمان کشور توسط استاد معتمدی و همکاری در ویرایش آن
 8. تشکیل دو وبینار کشوری در حوزه آموزش فیزیک قبل از برگزاری کنفرانس با همکاری انجمن توسط استاد معتمدی
 9. برگزاری مراسم بزرگداشت از مجریان و فعالان کنفرانس توسط استاد معتمدی
 10. مشارکت در تدفین یکی از بزرگان تعلیم و تربیت به نام مرحوم خواجه نصیر طوسی
 11. مشارکت در وبینار تاریخ آزمایشگاه در ایران در آبان ماه 1400 و با سخنرانی استاد اسفندیار معتمدی.

آمار بازدید کنندگانامروز 113


کل 146,664