...

اخبار جدید

گزارش هشتمین همایش ملی نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی
پیام جناب آقای دکتر حسینی سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش به هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی - مدرسه دارالفنون- 13 تیر ماه 1398
الگوی نگارش مقاله در هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی
تغییر زمان و تخفیف در برگزاری هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی
هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی
برگزاری چهارمین همایش فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش روز پنج شنبه یکم آذر سال 1397 در سالن ولایت اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران
بخشنامه اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برای سه همایش فیزیک، ادبیات و تاریخ
چهارمین همایش "فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش"
✅تمدید مهلت و تخفیف ویژه هزینه شرکت در "هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی"
ضمن خدمت برای سومین همایش

آمار بازدید کنندگانامروز 13


کل 72,086