...


باتری هسته ای

باتری هسته ای

(( باطري هاي هسته اي ))

 

آرش عربی


 

 

مقدمه :

از منابع هسته اي به منظور توليد توان الكتريكي ، بدليل مزيت ها و كاربردهاي منحصر بفرد آن از اهميت و جايگاه بسياروالايي برخوردار است .

در حال حاضر باطريهاي هسته اي بهترين و مطمئن ترين منبع توليد انرژي در مناطق دور از دسترس مانند نواحي قطبي كره زمين ، كره ماه و سيارات آسماني ، اعماق درياها و اقيانوسها ، درون سفينه هاي فضایی (Space Nuclear Auxillary Power) و باطريهاي قلبي (Pace Mackers ) مي باشند

در ماموريت هاي طولاني فضاپيماها و در نقاطي از فضاي بيكران كه انرژي خورشيدي و انرژي شيميايي نمي توانند داراي عملكرد مناسبي باشند . نقش باطريهاي هسته اي بسيار موثر و حياتي است . مثلا در سفرهاي فضايي باطريهاي هسته اي بدون آنكه به محل قرارگيري مدار فضا پيماها يا چگونگي تطبيق و سازگاري فضاپيماها با خورشيد وابستگي داشته باشند، مي توانند انرژي مورد نياز را براي عملكرد دستگاههاي الكتريكي فضا پيماها فراهم نمايند در حاليكه استفاده از باطريهاي خورشيدي محدوديت هايي بسيار زيادي دارد.همچنين باطريهاي هسته اي  در دور دست ترين و نامساعد ترين شرايط محيطي مانند درون حلقه هاي فوق العاده پرتوزا سياره مشتري يا در نوسانات شديد دمايي در سطح كره ماه و يا طوفانهاي شديد غباردر كره ی مريخ ، عملكرد مطلوب خود را با ضريب اطمينان بالايي حفظ مي كنند . به طور خلاصه باطريهاي هسته اي داراي مزيت هاي زير مي باشند :

 1. طول عمر عملكرد بالاي سيستم

 2. توان ويژه بالا

 3. فشردگي و سبك بودن سيستم

 4. عدم توليد صداي مزاحم در حين عملكرد سيستم

 5. ايمني بالا

 6. وابسته نبودن عملكرد سيستم به شرايط محيط

 

تاريخچه پيدايش باطري هاي هسته اي :

پژوهش در جهت ابداع سيستمهايي براي تبديل انرژي تشعشعات حاصل از تجزيه راديونوكليدها به الكتريسته و گرما در سال 1956 آغاز شد و هدف از اين پژوهشها استفاده از اين سيستمهاي مولد راديوايزوتوپي توليد انرژي مورد نياز در فضا و نواحي دور افتاده مانند قطب جنوب يا اعماق اقيانوسها بود.

اولين مولد قدرت ايزوتوپي در سال 1959 توليد شد كه در آن از يك مولد ترموالكتريكي استفاده شده بود كه توان الكتريكي 5/2 وات را توليد مي نمود راديو ايزوتوپ Po210 به عنوان سوخت اين مولد بكار رفته بود. جرم اين مولد فقط 7/1كيلوگرم بود وانرژي برابر يك باطري معمولي نيكل- كادميوم به جرم 316 كيلوگرم توليد مي‌نمود. ]1[

اولين مولد قدرت ايز وتوپي تجارتی درسال 1966 در نتيجه همكاري شركت martin و كميسيون انرژي  اتمي آمريكا ساخته شد. اين مولد با سيستم ترموالكتريك و با سوخت Sr90 توان الكتريكي 25 وات توليد مي‌نمود.شکل (1-1 )

مولدهاي راديوايزوتوپي ترموالكتريكي :RTG (Radioisotope Thermoehectric generators)

سیستم های گوناگونی براي استفاده از انرژی رادیو ایزوتوپ ها و تبديل آنها به انرژی الكتريكي طراحی گردیده است. انواع مختلف سيستمهاي تبديل انرژي راديوايزوتوپي در فصل يک معرفي گردید. مناسب ترين سيستم تبديل انرژي در باطريهاي هسته اي در حال حاضر سيستم ترموالكتريسيته ميباشد زيرا در مقايسه با ديگر روشها مانند ترمويونيك ، ترموفوتوولتاييك و جذب ذرات باردار داراي مزيت های زیر است:

    1- پيچيده نبودن سيستم                                  5- ايمني بالا

2-كارآيي در تمامي گستره دمائی                        6-نداشتن هيچ قطعه متحرك در سيستم

3 - طول عمر عملكرد بالا

4-  بازدهي بالا نسبت به ساير سيستم هاي بكار رفته در باطريهاي هسته اي(به غير از روش ترمويونيک)

مولد هاي RTG, توان نه چندان بالای مورد نياز براي دستگاههاي الكتريكي بكار رفته در ماموريت هاي فضایی در فضاهاي دور را با اطمينان بالايي تامين مي كنند . يكي از جنبه هاي مثبت مولدهاي ترموالكتريكي راديوايزوتوپي ( RTG ) پيچيده نبودن سيستم آنهاست . عملكرد آنها بر اين اصل استوار است كه : هنگامي كه دو فلز غير هم جنس در يك مدار بسته به يكديگر متصل شده و محل اتصالات آنها در دماهاي متفاوتي قرار بگيرند، يك ولتاژ الكتريكي و به دنبال آن يك جريان الكتريكي توليدميشود .در ابتدا از ترموكوپلهاي فلزي استفاده مي شد. ولي بازده كم, (کوچکتر از1 درصد) استفاده از آنها را غير عملي ساخت . در حال حاضر تمام مولدهاي قدرت راديوايزوتوپي ترموالكتريكي از نيمه رساناهاي تقويت شده استفاده مي كنند كه باعث  شده است بازده سيستم هاي ترموالكتريك به 15% الي 30% افزايش داده شود.

 

اثرات ترموالکتریسیته:

جريان ترموالكتريسيته، سه تأثير عمده ار خود بر جاي مي گذارد كه عبارتند از :

a) اثر سيبك        
b) اثر    پلتير    
c) اثر تامسون

در اثر سيبك، كه توسط يك فيزيكدان آلماني به نام توماس جوان سيبك (Thomas johann seebeck) در سال 1821 كشف شد، ولتاژ جريان در قوس دو مادة مختلف توليد مي شود كه اتصال مربوط به آنها در دو درجه حرات مختلف برقرار مي شود. تأثير سيبك، همانطوري كه برهمگان آشكار شده است، كاربرد وسيعي در ترموكوپل ها دارد.


 

مولدهایSNAP

(Space Nuclear Auxillary Power  ):

 

در ايالات متحده، طرحهاي توان ايزوتوپي با نام SNAP طراحي شدند و تعداد آنها رو به ازدياد گذاشت. سيستم هاي SNAP از راكتورهاي هسته اي به عنوان منابع گرمائي استفاده مي كنند مانند SNAP-1.A. تلاشهاي اوليه در جهت توسعة توان ايزوتوپي SNAP (Space Nuclear Auxillary Power)در سال 1956 آغاز گرديد.

در تمامي ماموريت هاي فضايي سازمان NASA  از RTG ها تحت برنامه (space Nuclear Auxillary  power)  جهت توليد توان الکتریکی مورد نياز دستگاههای تحقیقاتی فضا پيماها استفاده شده است.

اين برنامه شامل دو بخش است:

1-ايجاد سيستمهايی که از انرژی حرارتی راديونوکليدها استفاده کرده و انرژی الکتريکی از چند وات تا چندصد وات را توليد می كننده اين سيستمها را با اعداد فرد شماره گذاری کرده اند.

2-ايجاد سيستمهايی که از راکتور به عنوان چشمه انرژی استفاده کرده  وتوان الکترِيكي در گستره چند صد وات تا چند مگا وات توليد می کنند. اين سيستمها با شماره زوج شماری گذاری شده اند.

براي ماموريت هاي طولاني مانند spirit ، opportunity،voyeger  و Galileo، SNAPها تنها گزينه عملي و مناسب جهت تامين انرژي فضاپيماها مي باشند .

به دليل فاصله زياد سياره مشتري تا خورشيد و پرتوزايي شديد آن سفينه Galileo به 2000 فوت مكعب سلول خورشيدي بوزن تقريبي 1000 پوند نياز دارد تا توان الكتريكي لازم را از نور خورشيد بدست آورد در حاليكه همان توان الكتريكي از يك RTG به وزن 124 پوند فراهم مي شود .

 ماموريت هاي آپولو اهميت باطري هاي هسته اي را بسيار بيشتر مشخص نمودند .

در ماموريت آپولو 11 يك باطري هسته اي كه از ايزوتوپ به عنوان چشمه گرمايي استفاده میکرد، انرژي مورد نیاز يك دستگاه زلزله سنج را تامين مي نمود .در ماموريت آپولو 12 يك مولد هسته اي بنام SNAP-27  به عنوان تنها چشمه توان الكتريكي، توان مورد نياز دستگاههاي قرار گرفته بر روي كره ماه را تامين مي نمود . درجدول زير فهرست باطريهاي ايزوتوپي بكار رفته در ماموريت هاي فضايي نشان داده شده است .جدول )1-4(

 


اختر فیزیک

اختر فیزیک

ماهيت نجوم(اخترشناسي)

مقدمه: اختر شناسي به دو روش مي تواند مورد بررسي قرار گيرد؛ يكي به عنوان قديمي ترين دانش مشاهده اي كه درباره ي آسمان پرستاره بحث مي كند و ديگري به عنوان جوان ترين علم هنگامي كه با اخترفيزيك نظري تركيب مي شود. اختر شناسي و اختر فيزيك پهنه كيهان را مي پوشاند-از سيارات نزديك تا اختروش هاي دور قابل دسترس. اين مقاله بدين منظور نوشته شده است كه فهرست و دورنمايي از اختر شناسي و اخترفيزيك و همچنين شناخت مقدماتي از اجرام سماوي را ارائه نمايد.

عزيز خدادادي

Aziz_Khodadadi@yahoo.com 

اختر شناسي چيست؟

كهن ترين علمي است كه موضوع آن كل جهان است. انسانها براي يافتن سرنخ هايي بر سرشت و نظم عالم، همواره به آسمان ها چشم دوخته اند. اين افراد مشاهدات نجومي انجام مي دادند و داده ها را از زمان آغاز تاريخ مكتوب، نگهداري مي كردند.


 

استون هنج يك لوحه تاريخي در انگلستان است كه در حدود 2100 ق.م ساخته شده است.

هنگام طلوع خورشيد در نيمه تابستان و غروب خورشيد در نيمه زمستان، برخي از سنگها در يك امتداد قرار مي گيرند. اين امر اشاره بر اين دارد كه استون هنج براي جشنواره فصلي مورد استفاده قرار مي گرفت.

 

اختر فيزيك چيست؟

اختر فيزيك همان اخترشناسي است به اضافه قوانين فيزيكي.

 

يك شب نوعي در هواي آزاد

در آسمان شب اجرام مختلفي قابل رؤيت مي باشند كه ذيلاً دسته بندي شده اند.

1- ستاره ها (خورشيد نزديكترين است).

2- قمر زمين (ماه).

3- سيارات (زمين يكي از آنهاست).

4- ستارگان دنباله دار.

5- شهاب سنگ ها.

6- سيارك ها.

7-غبار و گازميان ستاره اي.

8-كهكشانها (كهكشان راه شيري، كهكشان ما).

9-غبار ميان ستاره اي.

 

1 - ستاره ها (خورشيد نزديكترين ستاره است).

ستاره يك جرم آسماني است كه از خود نور گسيل مي كند. اين ساده ترين تعريفي است كه مي توان از ستاره ارائه نمود. ستاره در واقع يك توده ي عظيم وچگال گازي است كه به دليل دماي بسيار بالا در مركز آن واكنش هاي همجوشي هسته اي رخ مي دهد. منشاء نور ستارگان همجوشي هسته اي است. در اين فرايند هسته ي اتمهاي سبكتر به هسته ي اتم هاي سنگينتر تبديل مي شوند. بسته به جرم و عمر يك ستاره مي تواند در مراحل هيدروژن سوزي، هليم سوزي، كربن سوزي و ... باشد.

خورشيد به عنوان يك ستاره ي متوسط از نظر اندازه در مرحله ي هيدروژن سوزي است. يعني در مركز داغ و چگال خورشيد هسته ي اتمهاي هيدروژن بايكديگر پيوند خورده و هسته اتمهاي هليم را به وجود مي آورند. از آنجايي كه اتم هليم اولين بار در خورشيد كشف شده است اين نام را براي آن انتخاب نموده اند. هليم از واژه ي هليوس كه در زبان يوناني به خورشيد گفته مي شود گرفته شده است.

مجموعه ي از ستارگان كه تحت تاثير نيروي گرانشي متقابل مجموعه ي واحدي را تشكيل مي دهند، خوشه ستاره اي ناميده مي شوند. خوشه هاي ستاره اي دو دسته اند: خوشه هاي كروي و خوشه هاي باز.

در خوشه ي كروي توزيع ستارگان داراي تقارن كروي است، وابستگي گرانشي اعضاء شديد است و تعداد ستارگان در اين خوشه ها بين 1000 تا 1000000 ستاره است.

در خوشه هاي باز توزيع ستارگان نامتقارن است، وابستگي گرانشي اعضاء سست است و تعداد ستارگان در اين خوشه ها محدود است.

 

يك خوشه ستاره اي باز

اين گروه از ستاره ها به وسيله جاذبه گرانشي متقابل در كنار هم نگه داشته مي شوند. اين تصوير بيانگر خوشه پروين است و به آساني با چشم غير مسلح در پاييز و زمستان قابل رويت است.

 

حالت ماده در ستارگان

دما در ستارگان بالاخص در مركز آنها بسيار بالاست، لذا مي توان نتيجه گرفت كه ماده نمي تواند به صورت جامد  يا مايع باشد. از طرفي به دليل بالا بودن چگالي تجسم اينكه ماده به صورت گازي باشد غير ممكن است. دانشمندان دريافته اند كه در ستارگان ماده به صورت گازي است ولي با دو اختلاف اساسي: يكي اينكه گاز در ستارگان يونيزه است و ديگري اينكه علاوه بر فشار گاز فشار فوتوني هم وجود دارد.

 

2- قمر زمين.

ماه

نزديكترين جرم آسماني به زمين است و در فاصله ي 384000 كيلومتري از زمين قرار دارد. يك جسم جامد و تقريباً كروي به شعاع 1738 كيلومتر است و جرم آن 012/0 جرم زمين است و به دليل نزديكي با زمين نمي تواند داراي جو باشد. حركت ماه به گونه اي است كه ما از روي زمين فقط قادريم يك طرف ماه را مشاهده كنيم.

فضانوردان در يكي از ما موريت هاي آپولو، اين تصوير را از فضا بدست آورده اند. بخشي از سمت چپ اين تصوير از زمين قابل رويت نيست.

 

3-سيارات(زمين يكي از آنهاست).

امروزه خورشيد را در مركز سيستمي شامل نه سياره كه به دور آن در گردشند قرار مي دهند. اين نه سياره بر حسب فاصله ي متوسط از خورشيد به ترتيب عبارتند از: عطارد، زهره، زمين، مريخ، مشتري، زحل، ورانوس، نپتون و پلوتو.

جرم كل اين سيارات جمعاً 0014/0 جرم خورشيد است و فقط توسط نور منعكس شده از خورشيد مي درخشند.

سيارات در حركت خود به دور خورشيد در مدارهاي بيضي شكل از قوانين كپلر و نيوتن پيروي مي كنند. نيم محورهاي اطول مداري آن ها در يك الگوي نسبتاً منظمي قرار دارند. در سال 1766 م تيتوس يك قائده ي تجربي تقريبي در ارتباط با فواصل متوسط خورشيد-سياره را پيدا كرد؛ در سال 1772 م يوهان بُد اين رابطه را تحت عنوان قائده ي تيتوس-بُد منتشر كرد. اين قاعده به شكل رشته اي از اعداد به صورت زير نوشته مي شود:

از تقسيم حاصل هريك از عبارات رشته ي فوق بر عدد ده، رشته ي زير به دست مي آيد:

اگر فاصله ي خورشيد تا زمين را به عنوان واحد طول () در نظر بگيريم، متوسط فواصل خورشيد سياره به ترتيب از عطارد تا پلوتو به قرار زير خواهد بود:

به غير از شكاف در (جايي كه سيارك ها قرار دارند)، قانون بُد به طور شگفت انگيزي در مورد هفت سياره ي داخلي مورد قبول است.

 

4- ستارگان دنباله دار.

ستارگان دنباله دار اجرام كوچكي مي باشند كه هر چند يك بار در داخل منظومه ي شمسي ظاهر مي شوند. تمام ستارگان دنباله دار در مدارهاي بيضي شكل به دور خورشيد حركت مي كنند و تمام آنها  اعضاي منظومه ي شمسي مي باشند.

ستارگان دنباله دار به دو دسته تقسيم مي شوند:

 1. ستاره هاي دنباله دار با دوره ي تناوب طولاني كه شامل اكثريت ستارگان دنباله دار مي شوند و داراي خروج از مركز مداري خيلي نزديك به واحد (تقريباً سهمي گون) هستند.

 2. گروه خيلي كوچكتر با دوره ي تناوب كوتاه كه باز گشت آنها تناوبي است.

ستاره ي دنباله دار با هر بار عبور از نقطه ي قرين خورشيدي مقداري از مواد خود را در اثر گرماي خورشيد و نيروهاي جذر و مدي از دست مي دهد، تا اينكه بالاخره، ستاره ي دنباله دار از بين برود. مشاهده شده است كه برخي از ستارگان دنباله دار با دوره ي تناوب كوتاه به چندين تكه تقسيم شده و يا حتي از هم پاشيده اند.

 

يك ستاره ي دنباله دار

اين تصويري از ستاره دنباله دار Kohoutek درطي گذر ا ز داخل منظومه شمسي در سال 1973 است.

 

5-شهاب سنگ ها.

زمين گاه گاهي از ميان يك گروه سنگ هاي آسماني عبور مي كند، يعني قطعاتي از ماده ي جامد حاصل از يك ستاره ي دنباله دار. وقتي اين حادثه اتفاق مي افتد شاهد يك بارش شهابي در آسمان خواهيم بود.

يك شهاب سنگ

 

اين عكس كه با ديافراگم باز (با مدت نوردهي زياد) از يك شهاب سنگ درخشان به هنگامي كه وارد اتمسفر مي شود و مي سوزد، گرفته شده است. ماكزيمم درخشندگي (نشان داده شده به وسيله قسمت پهن انتهايي در تصوير) هنگامي اتفاق مي افتد كه ذره به بالاترين دما برسد و بسوزد.

 

6- سيارك ها.

قانون بُد وجود سياره اي در فاصله ي ، بين مريخ و مشتري را پيش بيني مي كرد. اما تا سال 1801 م طول كشيد تا گيوسُپ پيازي (Giusoppe Piazzi) يك سياره ي كوچك به نام سرس(Ceres) را در اين منطقه كشف كرد. تا سال 1890 م بيش از 300 سيارك با نيم محور اطول مداري بين تا پيدا شده بودند كه آن ها كمربند سياركي را تشكيل مي دهند. امروزه بيش از 3000 سيارك شناخته شده اند.

سيارك ها كوچكتر از آنند كه داراي جو باشند و جرم كل آنها حدوداً 4 درصد جرم ماه است.

 

حركت سيارك ها

 

تصوير كشيده شده در اين عكس دنباله اي توسط يك سيارك است كه نسبت به ستارگان ثابت در طي 20 دقيقه حركت مي كند. ببيشتر سيارك هاي جديد روي تصاوير اين چنين كشف شده اند، اگرچه تعداد كمي از لك ها قابل رويت هستند.

 

7-غبار و گازميان ستاره اي.

غبار بين ستاره اي به همراه گاز در محيط بين ستاره اي وجود دارد. به طور متوسط در هر ميليون متر مكعب فقط يك ذره وجود دارد، اما غبار مقدار يك درصد كل جرم محيط بين ستاره اي را تشكيل داده و مي تواند جلوي نور حاصل از اجرام دوردست را بگيرد.

گاز ميان ستاره اي اغلب به صورت سحابي تاريك قابل رؤيت هستند.

 

يك سحابي گازي

توده ابري و ذرات غباري ريز و از اين قبيل، منابع تولد ستاره ها مي باشند. اين ناحيه كه به نام سحابي عقاب مشهور مي باشد، شامل تعداد زيادي برآمدگي ابري سرد و چگال مي باشد جايي كه ستاره ها مي توانند شكل بگيرند.

 

8-كهكشانها (كهكشان راه شيري، كهكشان ما)

مجموعه ي بزرگي از ستارگان هستند كه منطقه اي از فضا را كه از ساير مجموعه هاي بزرگ ستارگان كاملاً مجزا است، اشغال مي كند. همچنين ممكن است يك كهكشان شامل گاز و غبار زيادي باشد يا شايد اجسام عجيبي همچون حفره هاي سياه داشته باشد ولي اين قبيل محتواي غير ستاره اي براي تعريف آن ضروري نيستند. به طور مرسوم يك كهكشان حداقل بايد داراي بيش از 10 ميليون ستاره باشد. كهكشان ها به دو نوع مارپيچي و بيضوي تقسيم مي شوند.

كهكشان ها عموماً در دسته ها يا خوشه ها يافت مي شوند و تعداد آنها در هر دسته يا خوشه از حدود 5 تا 1000 كهكشان مي باشند.

 

كهكشان راه شيري

تصوير نوار مبهم نور در عرض آسمان را نشان مي دهد كه به كهكشان راه شيري معروف است.

 

كهكشاني شبيه كهكشان راه شيري

ما نمي توانيم يك نماي كلي از كهكشان خودمان را به دست آوريم، اما اين كهكشان شبيه كهكشان ما است. اغلب ستارگان كه درقرص كهكشاني قرار دارند در اين تصوير ديده مي شوند.

 

كهكشان آندرومدا

اين كهكشان در فاصله اي بيش از 2 ميليون سال نوري از ما قرار دارد، اين كهكشان دورترين شيئي است كه با چشم غيرمسلح قابل رؤيت است. بدون تلسكوپ ودوربين با ديافراگم باز، چشم قادراست اين كهكشان را فقط به صورت يك هاله ي كم نورمشاهده كند.

 

ابرهاي ماژلاني

اين دو كهكشان كوچك كه به طور نامنظم شكل گرفته اند اندكي در خارج كهكشان راه شيري و در مدار آن قرار دارند، صدها ميليون سال طول مي كشد تا مدار خود را به طور كامل طي كنند.

 

يك خوشه كهكشاني

اشياء پرزدار وكم نور در اين عكس اجزاي يك خوشه كهكشاني كه در فاصله ي بيش از يك بيليون سال نوري از كهكشان راه شيري قرار گرفته اند، مي باشد. هر كهكشان مانند كهكشان ما شامل بيليونها ستاره منفرد مي باشد.( رصدخانه كوه پالومار، انستيتوي تكنولوژي كاليفرنيا)

 

9-غبار ميان سياره اي.

سفينه هاي فضايي مارينر ابرهاي متشكل از غباري را در اطراف زمين-مريخ آشكار كردند. احتمالاً تمام سيارات به دليل داشتن جاذبه ي گرانشي، ابر هاي غباري را در اطراف خود به دام مي اندازند. نوار كم رنگ نور دايره البروجي كه قبل از سپيده دم به خوبي قابل مشاهده است در اثر انعكاس نور خورشيد از يك تجمع قابل ملاحظه ي گرد و غبار در صفحه ي دايره البروجي به وجود مي آيد. شدت اين نور پراكنده شده، با دور شدن از خورشيد كمتر مي شود.

 

روشنائي دايره البروج

برافروختگي پخش منعكس شده نور خورشيد ناشي از ذرات غبار در صفحه دايره البروج در اين تصوير به وضوح قابل رويت است.
 

منظره از زمين

آيا زمين دوران دارد؟

آيا آسمان دوران دارد؟

 

مدل كره سماوي

كره سماوي

به دليل اينكه ما آسمان را فقط در دو جهت مي بينيم، تصور آن به صورت كره اي به مركز زمين با ستاره ها و اشياء ديگر كه روي سطح كره قرار دارند، مناسب و مفيد است. ما موقعيت اجسام بر روي كره سماوي را در واحدهاي زاويه اي مي سنجيم، زيرا فواصل واقعي مستقيماً مشخص نيستند.

 

عرض جغرافيايي و نماي آسمان

بخشي از آسمان كه قابل رويت است به موقعيت مكاني ما نسبت به خط استواي زمين مربوط است. اين ترسيم نشان مي دهد كه چگونه مكان ظاهري صورت فلكي عقرب (Scorpio) چنانكه از عرض جغرافيائي شمالي نسبت به استوا ديده مي شود، تغيير مي كند.

 

تغيير نماي آسمان با فصلها

 

چون زمين به دور خورشيد مي چرخد، بخشي از آسمان را كه ما مي توانيم در شب ببينيم تغيير مي كند. صور فلكي قابل رويت از زمين در هر موقع از سال آنهايي هستند كه در جهت مخالف خورشيد قرار دارند. براي مثال صورت فلكي جبار در زمستان قابل رويت است.

 

منابع و مآخذ:

 1. Stellar Structure and Evolution, M. Schwarchild.

 2. Stellar Astrophysics, Bohm & Vitense.

 3. The Physics-Astronomy Frontier, Fred.Hoyle & Jayant.Narlikar.

4- نجوم و اختر فيزيك مقدماتي، زيليك و اسميت.

 

گوگل ارث

گوگل ارث

به کمک این نرم افزار خیابان خود را از طریق ماهواره ببینید

آموزش نرم افزار Google Earth


شاهرخ لقایی

سرگروه فیزیک شهرستان های تهران-انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرستان های تهران

 

Google Earth Pro

موقعیت مورد جستجوی شما را خیلی آسان به شما معرفی می کند .جاده ها ، کوهها ، دره ها ، حرفه ها ، دانشگاهها ، مدارس و امثال آن را با تصاویر سه بعدی ماهواره ای به شما نشان می دهد.

 


 

پرواز به یک آدرس

اگر یک آدرس ویژه دارید در میان کادر Fly To بنویسید و روی Search کلیک کنید.

 همچنین شما می توانید نام تقاطع دو خیابان ، یک شهر ، یک ایالت ، یک کد پستی و یا تنها یک کشور را ثبت کنید.
نکته : جستجوی آدرس خیابان ها تنها به کشورهای آمریکا انگلستان و کانادا محدود می شود.

بزرگنمایی ، کج کردن و دوران

برای اینکه یک کشور یا شهر را بزرگ کنید به کمک موس کره ی زمین را بچرخانید و به کمک قرقره ی موس بزرگنمایی یک مکان را کم یا زیاد کنید .همچنین شما می توانید با کلیک مداوم روی یک نقطه یا با کلیک کرد بروی نماد کلیک کنید.

برای چرخاندن کره ی زمین در جهت ساعتگرد یا پاد ساعتگرد می توانید از کلید های چپگرد و راستگرد این مجموعه کلیدها استفاده کنید.
 

جستجوی حرفه

تب Google Local به  شما اجازه می دهد که یک حرفه خاص رادر یک منطقه  جستجو کنید.   

به عنوان نمونه در قسمت  Fly To جمله ی

 "pizza in mountain view"  را تایپ و جستجو را بزنید آنگاه گوگل نتایج 10 جستجو را برای شما ثبت می کند. حال به کمک سربرگ Local Search حرفه مورد نظر را بیابید.

نتایج جستجوی فراگیر

با دبل کلیک روی لیست حرفه ها در Google Earth بالن خود را به پنجره ی اطلاعاتی در مورد حرفه ها پرواز می دهید و ازچندین مطلب در مورد یک موقعیت محلی کسب اطلاع  می کنید.

 1. در آدرس خیابان نشان داده شده شماره تلفنی از آن حرفه را می یابید .

 2. دستورالعمل   رانندگی به آن موقعیت را کسب می کنید.

 3. اطلاعات مفصلی در مورد یک حرفه در یک محل را می بینید.

 

 

دیدن و بازدید از حرفه ها در یک موقعیت

باکلیک بروی "more" روی پنجره بالن مانند در یک پنجره وب اطلاعات مشابهی را دریافت می کنید.

 

دستوالعمل رانندگی

آدرس خیابان خود را وارد کنید یا در هر پنجره بالون مانند  روی "From Here"  یا  روی "To Here" کلیک کنید. اما صبر کنید چیزی بیشتر از این وجود دارد روی  پیوندVCR  کلیک کنید . تا دکمه ای شبیه زیر دستورالعمل ها ظاهر می شود. Google Earth شمارا در یک مسیر پرواز داده و به جلو می برد.

 

 

چاپ ، ذخیره و پست الکترونیک

Google Earth به شما این امکان را می دهد که چاپ کنید ، ذخیره کنید  و یا تصاویر را ایمیل کنید.

برای مثال اگر شما می توانید دستورالعمل رانندگی را به یکی از دوستان خود به صورد jpg ویا KMZ به یک کاربر دیگر ایمیل کنید.

در Google Earth Pro شما می توانید با وضوح 2400 پیکسل الی 4800 پیکسل چاپ کنید.

 

 

ذخیره نتایج جستجو

اگر شما می خواهید نتایج جستجوی خود را دوباره ببینید شما می توانید نتایج را ذخیره کنید.یا تمام فولدر نتایج را در کتاب راهنما با انتخاب آیکن و شرح ذخیره کنید.

روی یک مکان ذخیره دبل کلیک کنید  و به موقعیت قبلی برگردید.

شما می توانید چندین مکان شماره دار را انتخاب کرده و کلید مربوطه را بزنید.

 

طبقه بندی اطلاعات نقشه

شما وقتی که روی یک موقعیت سیاحت می کنید. شما می توانید از لایه های گوناگون اطلاعات نقشه از قبیل راه ، رستوران ، پارک  و مسکن مطلع شوید.

روی لایه مشهور  "Golf" کلیک کنید  شما می توانید طرح کلی  مسیر آن را ببینید. اگر شما روی آیکن آن کلیک کنید می توانید اطلاعات بیشتری درباره خط سیر آن ببینید.

 

زمین و بناهای سه بعدی

با Google Earth در 38 شهر آمریکا شما می توانید ساختمان ها از بالای زمین به صورت سه بعدی ببینید شما می توانید با کلید های هدایت کننده طبقات ساختمان ها را ببینید. زمین ها هم در نقشه به همین ترتیب سه بعدی دیده می شوند.کوه ها ، دره ها و تنگه ها هم در Google Earth سه بعدی دیده می شوند.

اندازه گیری فاصله

آیا می خواهید بدانید فاصله ایستگاه قطار تا خانه شما چقدر است ؟ در فهرست ابزارها رمی ابزار اندازه گیری کلیک کنید. شما می توانید یکای اندازه گیری را هم تغییر بدهید.

در Google Earth Pro شما می توانید شهاع، محیط  و مساحت را( قابل توجه برای حرفه های مرتبط) اندازه گیری کنید.

 

 

آمار بازدید کنندگانامروز 77


کل 146,628