1397-08-12

محورهای همایش

...

محورهای همایش

1- فعالیت های پژوهشی معلم

-ارائه تجربه‌هاى پژوهشی و آزمايشی، در كلاس درس فيزيك و علوم تجربی

-ارائه اقدام پژوهشی درس پژوهی و روایت پژوهی و انواع پژوهش‌های کیفی حوزه معلمی فیزیک و علوم

-بررسی چالش‌ها و راهكارهای آموزش فعال در آموزش فيزيك و علوم تجربی

-نقش انجمن‌هاى علمى در توسعه‌ى پژوهش و آزمايش‌های فيزيك و علوم تجربی

-نقش آموزش حین ‌خدمت در توانمندسازی معلمان  فیزیک و علوم

- نقد و بررسی اسناد بالادستی ملی و بین‌المللی در حوزه آموزش فیزیک و علوم

- مشاهده وضع موجود یک کلاس‌ درس فیزیک وارائه پیشنهادهای آموزشی

2- روش های یاددهی و یادگیری

-ارائه راهبردها و شيوه‌هاى عملی اجرای آزمايش در كلاس درس

-ارائه شیوه‌هایی جهت توانمندسازى معلمان فيزيك در اجراى آزمايش و پژوهش

-ارائه تجربیات در روش‌هاى فعال تدریس فیزیک و علوم تجربی

-نقش آموزش با رويكرد پژوهش‌محور و آزمايش مداری در آموزش فیزیک و علوم تجربی

-استفاده از همانندی‌ها در شاخه‌های مختلف علم فیزیک و علوم تجربی در تدریس

-طراحی آموزشی به شیوه فعال مبتنی بر سرفصل های فیزیک سال دهم و یازدهم

- نحوه اجرای انواع روش‌های تدریس در کلاس درس و بازخورد آن

3- محتوای های آموزشی و آزمایشگاهی

-طراحى آزمايش‌هاى مناسب و ساده براى درك بهتر مفاهيم فيزيك و علوم تجربی

-طراحى آزمايش‌ها و فعالیت‌های جایگزین با فعالیت‌ها و آزمايش‌هاى كتاب درسى

- نقد و بررسی محتوای کتاب درسی، راهنما معلم  و رویکردهای تدریس

- تولید محتوای الکترونیک

4- روش های ارزشیابی

-نقد و بررسى ارزشيابى در آموزش فيزيك و علوم تجربی

- نقد و بررسی ساختار نظام ارزشیابی کشور

- چگونگی طراحی سوالات از فعالیت های آزمایشگاهی

- نحوه طراحی سوالات برای سنجش خلاقیت

5- کاربرد فیزیک

-ارائه راهکارهای و تجربیات کاربرد فناوری‌هاى نوين و آزمايش‌هاى مجازى در آموزش فيزيك و علوم تجربی

-ارائه آزمايش‌های فيزيك مرتبط با زندگى روزمره

- کاربرد فیزیک در زندگی و صنعت

آمار بازدید کنندگانامروز 27


کل 127,614