1397-08-12

مخاطبان همایش:

...

مخاطبان همایش:

معلمان فیزیک و علوم تجربی معلمان هنرستان‌های فنی حرفه‌ای مرتبط با فیزیک از سراسر کشور بویژه اعضای انجمن های علمی ، صاحب­نظران اندیشمندان و پژوهشگران حوزه آموزش فیزیک، آموزش فیزیک، آموزش علوم تجربی

آمار بازدید کنندگانامروز 21


کل 89,325