1397-08-12

ارتباط با همایش:

...

ارتباط با همایش:

دبیرخانه همایش: جاده ملارد- بعد از کانال آب فردیس-  دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی

ایمیل  ngoteacherst@gmail.com     

سایت http://www.ngoteachers.ir

ثبت نام در ltms وزارت آموزش و پرورش – اداره کل شهرستانهای استان تهران – دوره "شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا

آمار بازدید کنندگانامروز 16


کل 114,832