1397-08-11

نحوه ثبت نام و ارسال مقاله

...

ثبت نام از طریق ltms برای دوره "شناخت دانش و و پیشرفت های روز دنیا" و از طریق سایت انجمن، بخش چهارمین همایش انجام می شود. کلیه مقاله ها با ساختار نمونه مقاله که در وبگاه انجمن موجود است حداکثر در 8 صفحه با فایل word و pdf تهیه و تنها از طریق وبگاه همایش با آدرس زیر ارسال شود. www.ngoteachers.ir

آمار بازدید کنندگانامروز 21


کل 89,325