1396-05-30

تاریخ های مهم

...

تاریخ های مهم:

  

تاریخ شروع ثبت نام و ارسال مقاله: 25 ـ 3 ـ ۱۳۹۶

تاریخ برگزاری همایش: روز پنجشنبه: ۲ ـ ۹ ـ ۱۳۹۶

تاریخ اتمام مهلت ارسال مقاله: ۱۵ ـ ۷ ـ ۱۳۹۶  

تاریخ اتمام مهلت ثبت‌ نام بدون تاخیر : 1- ۸ ـ۱۳۹۶  

تاریخ اتمام مهلت ثبت‌ نام با تاخیر : ۲۰ ـ ۸ ـ۱۳۹۶  

آمار بازدید کنندگانامروز 22


کل 74,069