پرسش های متداول

پرسش های متداول

پرسش: برای شرکت در کنفرانس باید چکار کنیم؟
پاسخ: ابتدا کاربر باید در سایت ثبت نام  کرده و وارد پنل کاربری شود در پنل کاربری از منوی کنفرانس در خواست شرکت در کنفرانس دهد اگر قصد ارسال مقاله است، از داخل پنل کاربری از منوی مقاله ، مقاله خود را ارسال کند برای شرکت قطعی در کنفرانس، مطابق با زمانهای تعیین شده مبلغ 300000 ریال حق شرکت در کنفرانس را پرداخت کند.

پرسش : آیا می توانم قبل از پرداخت حق شر کت در همایش، مقاله ارسال کنم؟
پاسخ: بله

 

پرسش: حق عضویت در انجمن چه مزایایی دارد؟
پاسخ: برای کسانی که حق عضویت را پرداخت کنند گواهی عضویت در انجمن صادر می شود که در ارتقای شغلی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

آمار بازدید کنندگانامروز 22


کل 74,069