1395-06-13

کمیته علمی

...

کمیته علمی:

1-دکتر رضا ساکی (معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان)

2- آقای عبدالرضا فولادوند(مدیرکل آموزش و پرورش شهرستا‌ن‌های تهران)

3- آقای حسین سنجری(معاون پژوهشی شهرستان‌های استان تهران)

4- امین‌الله فراهانی(مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه فرهنگیان)

5- دکتر نصرالله صالحی(ریس پردیس حکیم فردوسی البرز)

6- دکتر حسن‌علی گرمابی(معاون آموزشی پردیس حکیم فردوسی البرز)

7-دکتر آزیتا سیدفدایی

8-دکتر مهسا جلیلی

9-آقای شاهرخ لقایی

10-آقای عباس زارع

11-خانم طاهره پوردهقان

12-دکتر حسین نیک‌فرجام(دانشگاه علمی- کاربردی)

12-دکتر سلیمان رسولی(اتحادیه معلمان فیزیک)

آمار بازدید کنندگانامروز 9


کل 72,082