پرسش های متداول

پرسش های متداول

پرسش: برای شرکت در کنفرانس باید چکار کنیم؟
پاسخ: ابتدا کاربر باید در سایت ثبت نام  کرده و وارد پنل کاربری شود> در پنل کاربری از منوی کنفرانس در خواست شرکت در کنفرانس دهد> اگر قصد ارسال مقاله است، از داخل پنل کاربری از منوی مقاله ، مقاله خود را ارسال کند< برای شرکت قطعی در کنفرانس، مطابق با زمانهای تعیین شده مبلغ 300000 ریال حق شرکت در کنفرانس را پرداخت کند.

پرسش : آیا می توانم قبل از پرداخت حق شر کت در همایش، مقاله ارسال کنم؟
پاسخ: بله

 

پرسش: حق عضویت در انجمن چه مزایایی دارد؟
پاسخ: برای کسانی که حق عضویت را پرداخت کنند گواهی عضویت در انجمن صادر می شود که در ارتقای شغلی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.


 

آمار بازدید کنندگانامروز 9


کل 72,082