شناسنامه همایش

شناسنامه همایش

بسمه تعالی

 

«دومین همایش فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش»

 

معرفی انجمن و همایش

 انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرستان‏های استان تهران در اردیبهشت سال 1379 از وزارت محترم آموزش و پرورش مجوز خود را به شماره 16/2785/610 دریافت کرد.

انجمن در اردیبهشت ماه سال 79 همایشی با عنوان "توانمندی‌های طرح کاربردگرا"  در مرکز سمیه شهرری برگزار کرد و اولین شورای اجرای انجمن شکل گرفت. در مجموع تا سال 1385 تعداد 7 همايش را با موضوع فیزیک، پژوهش و آزمایش با عنوانهای "فیزیک و طرح کاربردگرا" ، "فیزیک و آزمایش"، "فیزیک و پژوهش"، "همانندی‌ها"، "هوا فضا"، "انرژی هسته‌ای بیم و امید" را در سطح کشور اجراء نموده است. مشارکت در  تحقیق ملی "بررسی وضعیت آزمایشگاه‌های دوره متوسطه ایران"، برگزاری کارگاه‌های نرم‌افزار  و کارگاه روش تدریس فعال و دوره‌های ضمن خدمت برای معلمان  و اعتبار بخشی کتب جدید تألیف از دیگر فعالیت‌های انجمن بوده است؛ و هشتمين همایش سالانه انجمن با عنوان "لذت فیزیک را با انجام آزمایش احساس کنیم" در سال 1393 در پردیس شهید مفتح دانشگاه فرهنگیان در شهرری برگزار کرد؛ و نهمین همایش سالانهی انجمن ، خرداد سال 1394 با عنوان"اولین همایش فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش" در دانشگاه فرهنگیان-پردیس حکیم فردوسی برگزار شد.

هم اکنون دهمین  همایش سالانه انجمن با عنوان"دومین همایش فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش" در حال ثبت نام و دریافت مقاله و تعامل با برگزارکنندگان و شرکتکنندگان خویش است.

 

 

برنامه های همایش:

الف) برنامه‌های آموزشی: برنامه‌های آموزشی همایش شامل پوسترها، کارگاه‌ها، نمایشگاهی از آزمایش‌های فیزیک، رصد نجومی و کافه فیزیک است.

پوستر ها:
پوستر های همایش شامل دو بخش است
الف ) پوستر معرفی شرکت های خصوصی
ب) پوستر مقالات پذیرفته شده

آمار بازدید کنندگانامروز 9


کل 72,082