...


1397-09-05

برگزاری چهارمین همایش فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش روز پنج شنبه یکم آذر سال 1397 در سالن ولایت اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران

...

چهارمین همایش "فیزیک وزندگی، پژوهش و آزمایش" پنج شنبه یکم آذر ماه سال 1397 در سالن ولایت اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران باحضور نزدیک به 180 نفر از همکاران ، مدرسان، و علاقه مندان ، توسط انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرستانهای تهران برگزار شد. این همایش در ساعت 8:45  آغاز و با سخنرانی علمی، آزمایشگاهی، ارائه مقاله نمایشگاه و انتخابات تا ساعت 13:30 ادامه یافت و بالاخره با صرف نهار خاتمه پیدا کرد. همکاری صمیمانه اداره کل از ویژگیهای مثبت این همایش بود، به همین دلیل برای همکاران استانی، گواهی ضمن خدمت، حکم ماموریت و سرویس رفت برگشت در نظر گرفته شد.

آمار بازدید کنندگانامروز 43


کل 127,630