...


1396-12-23

ضمن خدمت برای سومین همایش

...

 با سپاس از حضور پرشور همکاران فیزیک و علوم تجربی در سومین "همایش فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش"
همکاران بزرگواری که از شهرستانهای استان تهران در این همایش شرکت کرده بودند، به مناسبت شرکت در کارگاه و آموزشهای علم و زندگی، دوره ضمن خدمت 8 ساعته با عنوان "اصلاح الگوی مصرف" با کد 93101820 صادر شده است

آمار بازدید کنندگانامروز 22


کل 74,069