...


1396-10-03

پیام تسلیت انجمن به جناب آقای دکتر عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش

...


انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرستان های تهران، در گذشت مرحومه حاجیه خانم مهناز دهقانی همسر  جناب آقای دکتر عمادی، رئیس محترم مرکز سنجش را تسلیت می گوید و از خداوند برای آن مرحومه طلب رحمت می کند.
خداوند به آقای دکتر و بازماندگان صبر دهد. انشاالله.

آمار بازدید کنندگانامروز 6


کل 75,141