...


1396-09-21

متن سخنرانی جناب آقای مهری مشاور اجرایی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در سومین "همایش فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش" 2-9-1396 -سالن همایش شهید منتظری شهریار

...

همایش فیزیک و زندگی پژوهش و آزمایش با رویکردهای آموزشی که توسط انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرستانهای تهران درحال برگزاری است به عنوان یک ضرورت اساسی در آموزش فیزیک محسوب می‌گردد که نتیجه آن باید در اصلاح رویکردهای آموزشی قابل ملاحظه باشد به همین دلیل از مسئولین و متولیان برگزاری همایش به ویژه جناب آقای لقایی تقدیر و تشکر می نمایم.

آموزش به معنای اتخاذ مجموعه ای از اولویت ها تدابیر سیاست‌ها و رویکردهایی است که معلم برای تحقق اهداف آموزشی خود در نظر می‌گیرد و از چندین عنصر اصلی دانش، نگرش و مهارت تشکیل می‌گردد این همایش باید تا حدودی سهل کننده اهداف آموزشی فیزیک و آماده‌سازی فضای مناسب یادگیری فیزیک باشد که عناوین مقالات ارائه شده مؤید این موضوع است.

همچنین ایجاد و توسعه رشته تحصیلی دانشگاهی آموزش فیزیک، در برابر رشته تحصیلی فیزیک محض در دانشگاه های کشور رویدادی مبارک است که خود این نیز باعث گردیده است که در آموزش فیزیک و تحقق اهداف آن و پویایی کلاس های درس فیزیک در مدارس تحولات خوبی ایجاد شود.

این رویکردها و تحولات مربوط به سازمان یادگیرنده موجب شده است معلم در کلاس فیزیک از پتانسیل ها، استعدادها و توانمندی دانش آموزان در قالب تشکیل گروه های درسی، گروه های آزمایشگاهی بیشترین بهره‌برداری را کرده و همین امر نیز موجبات بروز خلاقیت و یادگیری در حد تسلط را در دانش آموزان فراهم ساخته است که نمونه ی اینها در کارهای دانش آموزان در همین همایش قابل درک است.

برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌ها و معرفی کارهای انفرادی و تیمی دانش آموزان و توسعه فعالیت های یادگیری دانش آموزان موجب ایجاد نوعی اعتماد به نفس، علاقه مندی به کارهای علمی فیزیک و احساس موفقیت داشتن و موفق بودن در دانش آموزان گردیده است که این نیز حاصل همان تفکر و رویکرد آموزشی است که به عنوان اصل نگرش در زیرساخت های یادگیری کلاس های درسی مهم تلقی می‌شود.

همچنین این همایش در راستای تقویت مهارتهای معلمان و ارتقای توانمندی معلمان فیزیک، برنامه ریزی شده و باعث گردیده بخشی از اهداف مهم آموزشی فیزیک بویژه اهداف کلی دوره، پایه و کتاب های درسی تبیین گردید و یقینا کار طراحی آموزشی را برای دبیران فیزیک آسانتر نموده است.

امیدواریم برگزاری این همایش و ارائه مقالات علمی و سخنرانی های علمی بتواند روحیه علمی پژوهشی را در دانش آموزان و معلمان تقویت کرده و موجبات اخذ رویکردهای آموزشی مناسبی گردد و این امر نیز در مأموریت‌ها و وظایف انجمن های علمی آموزشی مشخص شده است. اطمینان داریم مجموعه اقداماتی که توسط انجمن های علمی آموزشی صورت می‌گیرد اقدامات موثر و مفیدی است که زمینه های لازم برای ارتقای علمی دانش‌آموزان و نقش آنها در سطح منطقه ای استانی و ملی را فراهم می نماید.

آمار بازدید کنندگانامروز 6


کل 75,141